07 april 2009

Het eeuwige examen

Als je ’s nachts groene regels schrijft
op dagbezwete tafellakens
en alle sommen op nul uitkomen
waarom zou je dan je bed

of je vermenigvuldigt het weinige
dat je haar denkt te kunnen sturen
zo vlak voor Pasen
wie wordt er dan bezorgd

en als de muggen rillend van de wind
onder bramenbladeren hangen
zo vlak voor diezelfde Pasen
beginnen dan je nieuwe digitale dagen