24 mei 2008

Sfeer van de straat

Kabouter

22 mei 2008

Agendapunt 1

Geachte aanwezige,

Graag zou ik uw aandacht willen vestigen op:

Ander proza (Bloemlezing uit het nederlandse experimenterende proza
samengesteld en ingeleid door Sybren Polet)

Uitgeverij de Bezige Bij 1978

Men leze de inleiding en men begrijpe.

Later maar dan iets eerder een wandeling naar de stad.
Tegemoetkomenden verbergen hun tics achter hun open handen.
De bevolking snakt naar een stukje koopkracht.
Hij las: Robot verjaagt daklozen (beter dan bleek)
Hans Vlek kan zich niet langer verbergen tussen vele miljoenen.
En waar is Arie Visser henen?
Toegankelijkheid is geen waardeoordeel.
We tellen tien voorwerpen als afbeelding bij het getal 10
Welke voorwerpen?
Uit welke steden kwam de Heere nog meer?
David Lynch - Industrial Symphony No. 1
Jacques Hamelink - Vuurproeven
En hoe smaakt het?
De censuur van de goede smaak.

Hier wilde ik het voor vanavond bij laten.