09 juni 2008

Opmerking

De taal is voor mij geen gezonde drager van informatie
maar een kreupele vriend die, al doet hij nog zo zijn best,
van elke onderneming een mislukking weet te maken.

Geen opmerkingen: