27 juli 2007

Enkele stellingen voor een ongeschreven proefschrift

Het landschap waar wij ons in bevinden verklaart meestal ons gedrag.

Leven is de meest gecompliceerde manier van sterven.

Elke stof is toxisch alleen de werkzame dosis verschilt.

Onverschilligheid is een mechanisme van degeneratie.

Het in herhalingen vallen is een van de meest gewenste eigenschappen van de gemiddelde machine.

Sommige uitspraken klinken zo mooi dat je ze bijna voor waar zou aannemen.

Het punt waarop de mens vriendschap met een machine sluit hoeft niet gevierd te worden.

Geen opmerkingen: